Svenska Hundklubben Västerås

Information om olika kurser:

Valpkurs:

Den här kusen vänder sig till valpar. Här kommer det att ställas större krav och det krävs/önskas att varje ekipage arbetar aktivt under den tid som kurser varar. Vi kommer att fokusera på följsamhet, med och utan störning, miljöträning samt arbeta med lös hund. Teori: Möjlighet till diskussion och funderingar sker efter varje kurstillfälle. Förkunskaper: Valpen ska ha fått 12 veckors vaccinationen.

Allmänlydnad/ Vardagslydnad / Grundkurs:

Den här kursen inriktar sig på att du och din hund ska kunna fungera bra i vardagen. Här handlar det om att hunden ska kunna ganska få moment, som t ex gå fint i koppel, vänta, komma etc, trots störningar av olika slag. Under sex tillfällen hanterar vi de olika momenten i situationer som ofta uppstår i vardagen.

 Lydnadsglädje (Rallylydnad):

Lydnadsglädje (Rallylydnad) är en lättsammare form av lydnad där du skapar en stark och trivsam kontakt och samarbete med din hund. Under kursen går vi igenom SHK:s skyltar i klass Rookie och klass 1 ,tillsammans med momentbeskrivningar. För de som är intresserade är kursen provförberedande.

 Nosarbete:

Grundläggande kunskap i Nosarbete är att känna igenom doften eukalyptus, alltså markera doften såväl inomhus (vinter) som utomhus. I nosarbete får hunden använda sitt främsta sinne – luktsinnet som ju framgångsrikt utnyttjats inom polis- och tullväsendet.

Alla hundar kan delta. Hunden ska med förare söka efter definierade dofter i olika miljöer, såväl inne som ute, på olika höjder, underlag, i fordon och lådor.

Att få använda nosen tycker de flesta hundar är spännande och ger både hund och förare fysisk och mental stimulans.

 Specialsök Röd kong:

Grundläggande kunskap i Specialsöksarbete är att känna igen doften av röd kong, att markera doften, såväl inomhus som utomhus. I Specialsök får hunden använda sitt främsta sinne – luktsinnet, som ju länge framgångsrikt utnyttjats inom polis- och tullväsendet. Alla hundar kan delta.

Hunden ska med förare söka efter definierad doft i olika miljöer, såväl inne som ute, på olika höjder, i fordon och lådor. Att få använda nosen tycker de flesta hundar är spännande och ger både hund och förare fysisk och mental stimulans.

 Personsök:

Här erbjuds du som hundägare möjlighet att lära din hund leta reda på människor som ligger gömda i skogen. När din hund kommer till dig efter letandet och har en sökrulle i munnen, vet du att din hund har hittat någon. Så det är bra om din hund har föremålsintresse.

 PersonSpår:

Alla hundar kan och vill spåra! I den här kursen kommer du att utveckla sin hunds förmåga i personspår, d v s att kunna följa spår efter en människa. Vill du bara ha en rolig och nyttig aktivitet för din hund, eller skulle du vilja pröva er förmåga att klara Svenska Hundklubbens olika spårprov? Du bestämmer själv!

 Aktivering:

Alla hundar behöver aktiveras och få jobba för att må bra. Det behöver inte alls vara svårt eller tidskrävande. Här är kursen för dig som vill ha roligt med din hund och få tips på vilken sorts aktivering som passar just din hund.

Vi provar på olika aktiviteter tex spår, uppletande, sök, inomhusaktivering och utomhusaktivering.

 Rookie:

Hunden ska kunna utföra ett antal grundläggande moment, till exempel sitt, ligg och gå fot – precist och snabbt. SHK har en egen provform i tävlingslydnad där den lägsta klassen är Rookie-klass. Förkunskaper: Hunden ska ha gått vardagslydnad/ grundkurs eller allmänlydnadskurs.

 Lydnadsklass 1-3

Här jobbar vi i första hand med lös hund. Svårigheterna ökar och övningarna blir mer komplexa. Övningarna sker på den nivån varje hund befinner sig. Träningen ska vara rolig och stimulerande både för hund och förare. Förkunskaper: Hunden ska kunna utföra ett antal grundläggande moment, till exempel sitt, ligg och gå fot – precist och snabbt.