Svenska Hundklubben Västerås

 

SHK Västerås och GDPR

En ny dataskyddsreform gäller från 2018-05-25. 
Enkelt förklarat en lag som ger dig som privatperson större kontroll på vilka av dina personliga uppgifter vi i lokalklubben har och hur vi i lokalklubben använder dem.

När du kontaktar oss med t ex anmälan till kurs, öppen träning och liknande arrangemang som kräver föranmälan hos oss i lokalklubben så sparar vi lokalt endast ditt namn, ditt mobilnummer och din e-postadress efter att arrangemanget är avslutat. Detta för att vi fortsatt ska kunna sända dig lokal information om vår verksamhet som du som medlem kan behöva ta del av. 
Övriga uppgifter som du meddelat oss (t ex personnummer, adress, hundinfo osv) raderar vi i lokalklubben efter avslutat arrangemang.
Medlemsinformation förvaras i Svenska Hundklubbens centrala medlemsregister som riksorganisationen ansvarar för - där sparas namn, postadress, e-postadress, mobilnummer, medlemskategori samt inträdesår som medlem. Vid avslutat medlemskap raderas uppgifter.

Vi i lokalklubben lämnar ALDRIG ut uppgifter till tredje part utanför Svenska Hundklubbens riksorganisation annat än till vårt studieförbund Studiefrämjandet. 
Här kan du läsa om Studiefrämjandets policy gällande hantering av personuppgifter. www.studieframjandet.se/om-oss/dina-personuppgifter/integritetspolicy/