Funktionärer

Revisorer

Revisorsuppleant

 Skribent Våra Hundar: Linnea Strandberg

Tävlingsansvarig: Mallan Swärd

Agilityansvariga: Anna-Lena Hiltunen och Emma Ernstdotter

Rallylydnad: Sofie Johansson och Agneta Larsson

Köksansvarig: Laila Hiltunen

Stugfogde: Anders Brunfelter, Lennart Larsson samt Styrelsen

Instruktöransvarig:

Utställningsansvarig: Anna Helgesson

Spåransvarig: Lennart Larsson

Sökansvarig: Sussie Ahlén

PR-ansvarig: Styrelsen

Kursansvarig: Sofie Johansson

Utbildningsansvarig:

Valberedningen

Sammankallande

PR-ansvarig
Styrelsen

Webbmaster
Lennart Larsson lennart.larsson@westraaros.se

Instruktörer

Susanne Ahlén 072 006 30 06 ah_susanne@hotmail.com

Emma Ernstdotter  070- 924 47 95  eernstdotter@hotmail.com

Annika Skoog  073- 980 25 85         annikask@yahoo.se

Mallan Swärdh

Agneta Ramstad

Lennart Larsson

Linnea Strandberg

Agneta Larsson

Anna-Lena Hiltunen

Carina Widh 076- 186 56 64  carina.widh@hotmail.com