Välkommen till SHK Västerås

Klubbhuset
Vi är en avdelning i riksorganisationen Svenska Hundklubben.
Vår klubbstuga och fina planer finns norr om Västerås i Häpplinge sedan 1967.

HITTA HIT Hitta.se

Vårens kursutbud 2020

Valpkurs

Vardagslydnad dagtid

Systemsök dagtid

Grundkurs/ aktivering ( helg v. 20 ,V.22

Träning i stadsmiljön ( november 4 ggr)

Agility fortsättning

Sök tränings grupp

Nose work nybörjare ( inomhus vinter)

Anmäl dig till: kerstink_4@msn.com

Med namn, adress,postnummer, telefonnummer, personnummer ( hela),

Ras, hundens namn och ålder.

 

Bra att veta!

Alla hundar, mattar och hussar är välkomna till klubben! Det finns en del saker vi måste tänka på för att alla skall trivas.
Vi har privilegiet att ha tre planer inhängnade.

Planerna är inga rasthagar, hunden/hundarna ska vara rastade innan ni beträder planen och de planer som inte har staket.

Använd vår rastnings stig från parkeringen runt ner till planen, innan vår granne.

Alla som tränar på våra planer har lika stor skyldighet att visa respekt mot och att kommunicera med varandra. Om kurs håller på är det inte tillåtet att träna.

Vi hoppas att alla vill respektera dessa regler så att vi kan ha det trevligt och roligt tillsammans.

Ordningsregler för våra inhängda områden!

AGILITYPLAN OCH AGILITYHINDER

Agilityhindren får endast användas av hund i träning. Det är inte tillåtet för barn att leka på hindren.

Vi vore tacksamma om alla kunde hjälpas åt att se till att detta inte sker, barnen kan göra sig illa och hindren kan bli förstörda.

Alla som tränar på våra planer har lika stor skyldighet att visa respekt mot och att kommunicera med varandra. Om kurs håller på är det inte tillåtet att träna.

Inga löptikar får beträda agility planen.
Agility körkort krävs.

Valphagen:

Innan du släpper din hund på valp planen

Prata med de andra som är vid planen brevid, så de vet om att du släpper din hund på planen bredvid, så alla har koll på sin/sina hundar.

Planerna är inga rasthagar, hunden/hundarna ska vara rastade innan ni beträder planen.

Låt inte hunden/hundarna kissa på hopphinder och annat.

Lämna aldrig hunden/hundarna utan uppsyn i hagen, det betyder att du helst ska vara med i hagen hela tiden.

Låt inte hunden/hundarna springa och skälla vid staketet.

Nose work parken:

Nose work parken är inga rasthage,  hunden/hundarna ska vara rastade innan ni beträder planen.
Använd vår rastnings stig från parkeringen runt ner till planen, innan vår granne.

Nose work parken får endast användas av hund i träning. Det är inte tillåtet för barn att leka på hindren.

Låt inte hunden/hundarna kissa på de material  och annat i parken.

Lämna aldrig hunden/hundarna utan uppsyn i hagen, det betyder att du helst ska vara med i hagen hela tiden.

Låt inte hunden/hundarna springa och skälla vid staketet.

Hunden ska vara kopplad i parken.

Självklart får du som medlem ta med dig en kompis från någon annan klubb och då är du ansvarig att reglerna följs. Låt din kompis hänga på och testa några gånger (1-3 gånger) och sedan vill vi att din kompis löser ett medlemskap hos oss.

Som hundägare har du ALLTID strikt hundägaransvar!

Det strikta hundägaransvaret betyder helt enkelt att du som hundägare ALLTID är ansvarig för vad din hund gör, oavsett om din hund har blivit provocerad eller inte.

Har du frågor/funderingar kontakta gärna ordförande Linnea Strandberg mail:  linnea77@live.se

 

TRIVSELREGLER

NYA TÄVLINGSLYDNADS REGLER

Tävlingslydnadsregler Svenska hundklubben 18-03-26 2

TRIVSELREGLER

SVENSKA HUNDKLUBBEN VÄSTERÅS

För att vi alla ska trivas härute i Häpplinge är det en del som kan bra att känna till:

Tänk på det här:

 • Alla hundar, mattar och hussar är välkomna till klubben!

 • Parkering sker på grusplan. Se till att inte blockera dörrarna till magasinen.

 • Max hastighet 10km/h inne på parkeringen. Inga lösa hundar på parkeringen – hundarna ska kopplas innan de tas ut ur bilen.

 • Kom i tid och rasta hunden innan kurs eller träning – rastplats bakom magasinet till vänster om parkeringen. Plocka upp efter hundarna och släng i de tunnor som finns utställda.

 • Rökförbud i klubbstugan

 • Agilityplan får endast använda om instruktör är närvarande eller om ekipaget har erhållit ” agilitykörkort” Agilitybanan med hinder är till för hundar, inte för barn. Inga hundar får tillåtas kissa på hindren.

 • Sopborstar, dammsugare och annat städmaterial finns i stugan. Om alla håller efter städningen efter att ha nyttjat stugan, så slipper man städa efter andra.

 • När du använt hopphindren plockar du tillbaka alla brädor på hindret igen. På detta vis förhindras onödigt slitage på hindren

 • Att hålla kontroll på sin egen hund så att den hindras från att springa fram till andra hundar på appellplanen är en strävan som vi alla har. Även om din tik löper finns möjlighet att träna på appellplanen

 • Som medlem är det fritt fram att använda planerna till sitt eget tränande. 
  Visa dock hänsyn till andra ekipage, för tävling/prov- och kursverksamheterna.

 • Självklart får du som medlem ta med dig en kompis från någon annan klubb och då är du ansvarig att reglerna följs.

 • Material som används vid hundträning ska inte ligga ute på gräsmattorna då gräsklipparen går sönder när man kör på dessa ting. En onödig och dyr kostnad!

 • Den som låser upp stugan måste också låsa efter sig, alternativt personligen ta kontakt med en annan nyckelinnehavare och försäkra sig om att den personen tar över ansvaret och ser till att båda ytterdörrarna blir låsta.

OBS VIKTIGT!
Närvara ALDRIG i lokalen med en hund som visat symptom på kennelhosta. Karenstiden är EN MÅNAD och det gäller även andra hundar som är symptom-fria men vistats med sjuk hund!

pin