TRIVSELREGLER

NYA TÄVLINGSLYDNADS REGLER

Tävlingslydnadsregler Svenska hundklubben 18-03-26 2

TRIVSELREGLER

SVENSKA HUNDKLUBBEN VÄSTERÅS

För att vi alla ska trivas härute i Häpplinge är det en del som kan bra att känna till:

Tänk på det här:

 • Alla hundar, mattar och hussar är välkomna till klubben!

 • Parkering sker på grusplan. Se till att inte blockera dörrarna till magasinen.

 • Max hastighet 10km/h inne på parkeringen. Inga lösa hundar på parkeringen – hundarna ska kopplas innan de tas ut ur bilen.

 • Kom i tid och rasta hunden innan kurs eller träning – rastplats bakom magasinet till vänster om parkeringen. Plocka upp efter hundarna och släng i de tunnor som finns utställda.

 • Rökförbud i klubbstugan

 • Agilityplan får endast använda om instruktör är närvarande eller om ekipaget har erhållit ” agilitykörkort” Agilitybanan med hinder är till för hundar, inte för barn. Inga hundar får tillåtas kissa på hindren.

 • Sopborstar, dammsugare och annat städmaterial finns i stugan. Om alla håller efter städningen efter att ha nyttjat stugan, så slipper man städa efter andra.

 • När du använt hopphindren plockar du tillbaka alla brädor på hindret igen. På detta vis förhindras onödigt slitage på hindren

 • Att hålla kontroll på sin egen hund så att den hindras från att springa fram till andra hundar på appellplanen är en strävan som vi alla har. Även om din tik löper finns möjlighet att träna på appellplanen

 • Som medlem är det fritt fram att använda planerna till sitt eget tränande. 
  Visa dock hänsyn till andra ekipage, för tävling/prov- och kursverksamheterna.

 • Självklart får du som medlem ta med dig en kompis från någon annan klubb och då är du ansvarig att reglerna följs.

 • Material som används vid hundträning ska inte ligga ute på gräsmattorna då gräsklipparen går sönder när man kör på dessa ting. En onödig och dyr kostnad!

 • Den som låser upp stugan måste också låsa efter sig, alternativt personligen ta kontakt med en annan nyckelinnehavare och försäkra sig om att den personen tar över ansvaret och ser till att båda ytterdörrarna blir låsta.

OBS VIKTIGT!
Närvara ALDRIG i lokalen med en hund som visat symptom på kennelhosta. Karenstiden är EN MÅNAD och det gäller även andra hundar som är symptom-fria men vistats med sjuk hund!

pin